Mr.O Series

Mr.O Series

Mr.O Series

Leofoto Vietnam | Bạn Trải Nghiệm. Việc Còn Lại Hãy Để Chúng Tôi

Leofoto Vietnam | Leofoto Gimbal Heads
Leofoto Vietnam | Leofoto Geared Heads

Mr.O Series

Ranger Series Mr.Y Series Urban Series Poseidon Series Athena Series Summit Series Mr.O Series Mr.Q Series Ranger Tripod Only Mountain Series

Mr.O Series

LO-324C & LO-284C

Tính ổn định và khả năng kiểm soát tốt,

trải nghiệm chụp ảnh được nâng cấp thoải mái

• Ngã ba nhện của Mr.O với một quả bóng rỗng tích hợp, loại bỏ hoàn

toàn giới hạn của cột giữa có tâm thẳng lên xuống và nó có thể di

chuyển, điều chỉnh góc tùy ý như một quả bóng.

 • Dòng Mr.O là một chân máy chuyên nghiệp, mạnh mẽ có thể hỗ trợ

ống kính dài và máy ảnh nặng. Với trọng lượng thấp Linh động và độ ổn cao,

Mr.O sẽ trở thành tiêu chuẩn mới cho giá ba chân ngoài trời.
 

icon