LS-324C + LH-40PCL

LS-324C + LH-40PCL

LS-324C + LH-40PCL

Leofoto Vietnam | Bạn Trải Nghiệm. Việc Còn Lại Hãy Để Chúng Tôi

Leofoto Vietnam | Leofoto Gimbal Heads
Leofoto Vietnam | Leofoto Geared Heads

LS-324C + LH-40PCL

LS-324C + LH-40PCL

Leofoto LS-324C + LH-40PCL

 

• Hệ Acra Swiss

• Chiều cao tối đa      : 1715mm

• Chiều cao tối thiểu   : 180mm

• Chiều cao gấp gọn    :  580mm

• Số chân                     :  4

• Tải thật                       :  15kg

• Trọng lượng                :  1.95kg

Số lượng
2 sản phẩm có sẵn

LS-324C + LH-40PCL

Leofoto LS-324C + LH-40PCL

Chất liệu 10 lớp Carbon 100% nguyên chất

Hệ Acra Swiss - 6061-T6 Aircraft Aluminum - Anodized

Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay

 Chiều cao tối đa                  : 1715 mm

 Chiều cao Max (không cột) : 1400mm

 Chiều cao tối thiểu              :  180mm 

 Chiều cao gấp gọn             : 580mm  

 Số chân                               : 4 đoạn  

 Tải thật                               : 15kg     

 Trọng lượng                        : 1.95kg  

Ballhead LH-40PCL

•  Tải thật                               : 20kg  

•  Trọng lượng                       : 450g  

 


Tags: Leofoto LS-324C + LH-40PCL, LS-324C + LH-40PCL, tripod leofoto ls325c, leofoto ls325c + lh40pcl, leofoto ls324c + lh40pcl, leofoto ls324c, leofoto lh40pcl

Sản phẩm cùng loại

icon