BV-10

Video HeadBV-10

Leofoto BV-10

Leofoto Vietnam | Bạn Trải Nghiệm. Việc Còn Lại Hãy Để Chúng Tôi

Leofoto Vietnam | Leofoto Gimbal Heads
Leofoto Vietnam | Leofoto Geared Heads

BV-10

  

BV-10 - Leofoto BV-10

Leofoto Mini Fluid Heads

 

Hệ Acra Swiss

• Tải thật             : 30kg

• Trọng lượng     : 700g

• Đế xoay            : 3600

• Đường kính đế : 60mm

Số lượng
8 sản phẩm có sẵn

 

BV-10 | Video head BV-10

Hệ Acra Swiss

Chất liệu: 7075 Aircraft aluminum    

 • Cao                 : 98mm              

• Cân bằng tải   : 5kg                 

• Trọng lượng    : 700g              

    • Góc nghiêng    : +900 /-750         

• Đế xoay            : 3600               

• Đường kính đế : 60mm          
Tags: Leofoto BV-10, leofoto bv10, video bv10, leofoto video head bv10

Sản phẩm cùng loại

icon