YB-100SP YB-100MP YB-100LB

Liên hệ

Leofoto Leveling Base YB-100SP YB-100MP YB-100LB
      Baor Hành 6 Năm
                                                         Chọn Loại Đặt Hàng

Mã sản phẩm: YB-100SP YB-100MP YB-100LB Nhóm sản phẩm: Leveling Base

Leofoto Leveling Base YB-100SP YB-100MP YB-100LB

Thông số
* YB-100LP
. Chiều dài     : 136mm
. Đường Kính: 100mm
. Trọng Lượng: 400g
. Đường kính tít 3/8 Inch
* YB-100MP
. Chiều dài     : 100mm
. Đường Kính: 100mm
. Trọng Lượng: 362g
. Đường kính vít 3/8 Inch
* YB-100SP
. Chiều dài     : 100mm
. Đường Kính: 100mm
. Trọng Lượng: 245g
. Đường kính vít 3/8 Inch
Leveling Base With Plaforms
Specifications MP-100LP, MP-100MP & MP-100SP
Anti–twist safety screws design
YB-100M & YB-100SPYB-100LP Longger, With Hood

Leofoto Leveling Base YB-100

Leofoto YB-100LP
Leofoto YB-100MP
Leofoto YB-100SP