VT-20 Video Kit

5,260,000 đ 5,992,000 đ

Leofoto VT-20 Video Kit
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - QT4 năm = tổng 10 năm
     
Tải thật: 20kg
Tải Cân Bằng: 4 kg
Góc Nghiêng + 900 - 750 
Trọng lượng 4.8kg

Mã sản phẩm: VT-20 Video Kit Nhóm sản phẩm: Video

Leofoto VT-20 Video Kit
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Tải thật: 20kg
Tải Cân Bằng: 4 kg
Góc Nghiêng + 900 - 750
CNC machined 606t-T6 Aluminum
Video Tripod
VT-20 Video Head
Specifications VT-20 Video Kit
Specifications VT-20 Video Kit

VT-20 Head
Arca Swiss style Q-R plate and clamp