NP-50 NP-60

Liên hệ

Plate Cameras NP-50 NP-60
     
Thíc hợp hệ Acra Swiss
                                              Chon Loại Đặt Hàng

Mã sản phẩm: NP-50 NP-60 Nhóm sản phẩm: Camera Plates

Leofoto Plate Cameras NP-50 NP-60
Thông số

. Chất liệu: Aluminum 6061 T6
. Hê Acra Swiss
. NP-50: 38 gr
. NP-60: 42 gr
Leofoto Plate camera
NP-50/NP-60 Adjustable Anti-Twist Flange Quick-Release Plates
¼” Camera Screw
Adjustable Anti-Twist Flange
Hollow-out Spider Design For Lighter Weight
CNC Machined 6061-T6 Aluminum
Acra Swiss Dovetall