LX-284CT + XB38

8,680,000 đ 10,000,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LX284CT
Bảo Hành 6 năm + 4 Năm QT = 10 năm
     
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
Thích hợp du lich và Thành phố
- Chiều cao tối đa : 1,66 m
- Chiều cao tối thiểu : 21 cm
- Chiều cao thu gọn : 46 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Sức tải thật : 10 kg
- Trọng lượng : 1.64 kg

Mã sản phẩm: LX-284CT + XB38 Nhóm sản phẩm: Urban Series

Tripod carbon LX-284CT + XB38
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm
. Chiều cao tối đa : 1,66 m
. Chiều cao tối thiểu : 21 cm
. Chiều cao thu gọn : 46 cm
. Thu gọn 4 khúc
. Sức tải thật : 10 kg
. Trọng lượng : 1.64 kg
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay