LS-365C Camo

9,100,000 đ 9,600,000 đ

Leofoto Tripod LS-365C Camo
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm Quốc Tê = 10 Năm
. Thích hợp thời gian phơi sáng trên 8 phút
. Thích hợp thể loại chụp săn chim
. Tải máy chụp loại lớn vơi tele tiêu cự 60mm

     
Thông số
. Chiều cao tối đa : 1,52 mét
. Chiều thấp nhất : 8 cm

.  Chiều gấp gọn    : 0.48 mét
. Trọng lượng         : 1,77kg

. Tải trọng                : 20 kg

Mã sản phẩm: LS-365C Camo Nhóm sản phẩm: Ranger Series S

LS-365C Camo
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm Quốc Tế = 10 Năm
Thông số
. Chiều cao tối đa : 1,52 mét
. Chiều thấp nhất : 8 cm

.  Chiều gấp gọn    : 0.48 mét
. Chân 5 đoạn
. Trọng lượng         : 1,77kg

. Tải trọng                : 20 kg
Specifications LS-365C Camo


Tinh chieu cao LM-365C
Anti–twist safety screws designLS-365C Camo Carbon Fiber Tripod

Semi automatic angle stop
Leg Lock System
10 lớp carbon nguyên chất