LS-362C

5,850,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-362C
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
     
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 0,35 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 6,5 cm
- Độ dài thu gọn: 26 cm
- Thu gọn 2 khúc
- Tải thật: 45 kg
- Trọng lượng: 1,11 kg

Mã sản phẩm: LS-362C Nhóm sản phẩm: Ranger Series S

Tripod Carbon Leofoto LS-362C
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 0,35 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 6,5 cm
- Độ dài thu gọn: 26 cm
- Thu gọn 2 khúc
- Tải thật: 45 kg
- Trọng lượng: 1,11 kg