LS-325CEX

10,345,000 đ 11,491,000 đ

LS-325CEX - Ranger Series Level
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
      

LS-325CEX
. Cao tối đa      : 1,46 mét
. Thấp tối thiểu : 0,091 mét
. Gấp gọn         : 0,485 mét
. Chân 5 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 1,6 kg
. Tải thật          : 10 kg

Mã sản phẩm: YB-75LP, YB-75MP, YB-75SU Nhóm sản phẩm: Ranger Series Level

LS-325CEX - Ranger Series Level
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
LS-325CEX
. Cao tối đa      : 1,46 mét
. Thấp tối thiểu : 0,091 mét
. Gấp gọn         : 0,485 mét
. Chân 5 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 1,6 kg
. Tải thật          : 10 kg