LS-325CEX

10,345,000 đ 11,491,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LS-325CEX
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
      

LS-325CEX
• Cao tối đa      : 1,46 mét
• Thấp tối thiểu : 0,091 mét
• Gấp gọn         : 0,485 mét
• Chân 5 đoạn
• Góc nghiêng ±15º
• Trọng lượng    : 1,6 kg
• Tải thật          : 10 kg

Mã sản phẩm: YB-75LP, YB-75MP, YB-75SU Nhóm sản phẩm: Ranger Series Level

TRIPOD CARBON LEOFOTO LS-325CEX
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
_____________________________
LS-325CEX
Cao tối đa      : 1,46 mét
Thấp tối thiểu : 0,091 mét
Gấp gọn         : 0,485 mét
Chân 5 đoạn
Góc nghiêng ±15º
Trọng lượng    : 1,6 kg
Tải thật          : 10 kg


tags : leofoto ls325cex | ls325cex,leofoto ls325cex, ls325cex, chân máy ảnh chuyên nghiệp, carbon tripod