LS-325C + LH-40

9,150,000 đ 10,100,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-325C + LH-40
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm

       
- Chiều cao tối đa: 1,843 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 17 cm
- Độ dài thu gọn: 54,5 cm
- Thu gọn 5 khúc
- Tải thật: 12 kg
- Trọng lượng: 1,95 kg

Mã sản phẩm: LS-325C + LH-40 Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Carbon Leofoto LS-325C + LH-40
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
- Chiều cao tối đa: 1,843 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 17 cm
- Độ dài thu gọn: 54,5 cm
- Thu gọn 5 khúc
- Tải thật: 12 kg
- Trọng lượng: 1,95 kg