LS-324CEX+BV-10 LS-284CEX+BV-10 BV-10M

Liên hệ

LS-324CEX+BV-10  LS-284CEX+BV-10  BV-10M - Ranger Series Level
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
      
LS-324CEX
. Cao tối đa      : 1,52 mét
. Thấp tối thiểu : 0,1 mét
. Gấp gọn         : 0,56 mét
. Chân 4 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 1,61 kg
. Tải thật          : 15 kg
LS-284CEX
. Cao tối đa      : 1,475 mét
. Thấp tối thiểu : 0,085 mét
. Gấp gọn         : 0,535 mét
. Chân 4 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 1,33 kg
. Tải thật          : 10 kg
                                                          Chọn Loại Đặt Hàng

Mã sản phẩm: YB-75LP, YB-75MP, YB-75SQ Nhóm sản phẩm: Ranger Series Level

LS-324CEX+BV-10  LS-284CEX+BV-10  BV-10M - Ranger Series Level
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
LS-324CEX
. Cao tối đa      : 1,52 mét
. Thấp tối thiểu : 0,1 mét
. Gấp gọn         : 0,56 mét
. Chân 4 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 1,61 kg
. Tải thật          : 15 kg
LS-284CEX
. Cao tối đa      : 1,475 mét
. Thấp tối thiểu : 0,085 mét
. Gấp gọn         : 0,535 mét
. Chân 4 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 1,33 kg
. Tải thật          : 10 kg
BV-10 BV-10M
. Tải Thật: 5kg
. Cân bằng tải 4kg
. Trọng Lượng 0.7kg
. Đường kính cơ sở: 60mm
. Cao: 98mm
. Panning base 360 degrees
. Độ nghiêng: ±90 degrees/±75 degrees
. BV-10: Arca Swiss style Q-R plate and clamp
. BV-10M: Manfrotto style Q-R plate and clamp
Fascinating creation during the photographic journey
Tripod & Head LS-324CEX + BV-10 LS-284CEX + BV-10
Tilt Range ±15 Degree
No Column Compact Design
Toray 100% 10 layer carbon fiber
specifications BV-10
Acra Swiss Style & Manfotto Style
Detail BV-10

Tilt Lock Design

Features BV-10
Features BV-10
LS-324CEX
Compact And Portable
UNC 1/4 inch mounting holes on the side of head are perfect for magic arm or smartphone
Semi automatic angle stop
Hight Angle Shot ModeCNC 7075 Aluminum
Leg lock System

Packaging and accessories