LS-324CEX + BV-10

13,498,000 đ 15,250,000 đ

CARBON TRIPOD LS-324CEX + BV-10  
| LS-284CEX + BV-10 | BV-10M

Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm
      

 Chân máy ảnh chuyên nghiệp
 10 lớp Carbon 100% nguyên chất
 7075 Aircraft Aluninum
 Anodized

Mã sản phẩm: LS-324CEX + BV-10 Nhóm sản phẩm: Ranger Series

CARBON TRIPOD LEOFOTO LS-324CEX+BV-10 / LS-284CEX+BV-10 / BV-10M
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm
10 lớp Carbon 100% nguyên chất & 7075 Aircraft Aluninum - Anodized

CARBON TRIPOD LS-324CEX
• Chiều cao tối đa 1,611 mét
• Chiều Cao tối thiểu 19,1 cm
• Độ dài thu gọn 65,1 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Tải thật 15 kg
• Trọng lượng 2,37 kg
CARBON TRIPOD LS-284CEX
• Chiều cao tối đa 1,566 mét
• Chiều Cao tối thiểu 19,1 cm
• Độ dài thu gọn 62,6 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Tải thật 10 kg
• Trọng lượng 2kg
BALL HEAD BV-10
• Tải thật 5kg
• Trọng lượng 0.7kg
• Cao 98mm

 tags: leofoto ls324cex bv10, chan may chup anh, carbon tripod