LS-324CEX + BV-10

13,498,000 đ 15,250,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-324CEX+BV-10 / LS-284CEX+BV-10 / BV-10M
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
Thông số Kỹ Thuật LS-324CEX+BV-10
- Chiều cao tối đa: 1,611 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 19,1 cm
- Độ dài thu gọn: 65,1 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 15 kg
- Trọng lượng: 2,37 kg
Thông số Kỹ Thuật LS-284CEX+BV-10
- Chiều cao tối đa: 1,566 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 19,1 cm
- Độ dài thu gọn: 62,6 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 2kg
- Thu gọn 2 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 2kg

Mã sản phẩm: LS-324CEX + BV-10 Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Carbon Leofoto LS-324CEX+BV-10 / LS-284CEX+BV-10 / BV-10M
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
Thông số Kỹ Thuật LS-324CEX+BV-10
- Chiều cao tối đa: 1,611 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 19,1 cm
- Độ dài thu gọn: 65,1 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 15 kg
- Trọng lượng: 2,37 kg
Thông số Kỹ Thuật LS-284CEX+BV-10
- Chiều cao tối đa: 1,566 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 19,1 cm
- Độ dài thu gọn: 62,6 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 2kg
- Thu gọn 2 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 2kg
Giá : 12,900,000 VNĐ