LS-324C + LH-40PCL

10,100,000 đ

Tripod Ranger Series LS-324C + LH40PCL
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ trợ 10 Năm
      
Thông số kỹ thuật:
+Chiều cao tối đa: 1715mm
+Chiều cao tối đa (không cột): 1400mm
+Chiều cao tối thiểu: 180mm
+Chiều cao gấp gọn: 580mm
+Số chân: 4
+Tải thật: 15kg
+Trọng lượng: 1.95kg

Mã sản phẩm: LS-324C + LH-40PCL Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Ranger Series LS-324C + LH40PCL
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ trợ 10 Năm
Thông số kỹ thuật:
+Chiều cao tối đa: 1715mm
+Chiều cao tối đa (không cột): 1400mm
+Chiều cao tối thiểu: 180mm
+Chiều cao gấp gọn: 580mm
+Số chân: 4
+Tải thật: 15kg
+Trọng lượng: 1.95kg