LS-324C + LH-40PCL

10,100,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LS-324C + LH-40PCL
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm

      
Thông số kỹ thuật LS-324C :
+Chiều cao tối đa:  1715mm
+Chiều cao tối đa (không cột):  1400mm
+Chiều cao tối thiểu:  180mm
+Chiều cao gấp gọn:  580mm
+Số chân:  4
+Tải thật:  15kg
+Trọng lượng:  1.95kg

Mã sản phẩm: LS-324C + LH-40PCL Nhóm sản phẩm: Ranger Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LS-324C + LH-40PCL
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm

Thông số kỹ thuật LS-324C :
+Chiều cao tối đa:   1715mm
+Chiều cao tối đa (không cột):   1400mm
+Chiều cao tối thiểu:   180mm
+Chiều cao gấp gọn:   580mm
+Số chân:   4
+Tải thật:   15kg
+Trọng lượng:   1.95kg

Thông số kĩ thuật LH-40PCL :  LH-40PCL


taps: tripod carbon leofoto ls324c lh40pcl, chân máy chụp ảnh, chan may chup anh, đầu ball,  ballhead