LS-285CEX

8,900,000 đ 10,316,000 đ

LS-285CEX - Ranger Series Level
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
     

LS-285CEX
. Cao tối đa      : 1,468 mét
. Thấp tối thiểu : 0,102 mét
. Gấp gọn         : 0,467 mét
. Chân 5 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 1,35 kg
. Tải thật          : 8 kg

 

Mã sản phẩm: YB-75LP, YB-75MP, YB-75ST Nhóm sản phẩm: Ranger Series Level

LS-285CEX - Ranger Series Level
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
LS-285CEX
. Cao tối đa      : 1,468 mét
. Thấp tối thiểu : 0,102 mét
. Gấp gọn         : 0,467 mét
. Chân 5 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 1,35 kg
. Tải thật          : 8 kg