LS-285CEX

8,900,000 đ 10,316,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LS-285CEX
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
     

LS-285CEX
• Cao tối đa      : 1,468 mét
• Thấp tối thiểu : 0,102 mét
• Gấp gọn         : 0,467 mét
• Chân 5 đoạn
• Góc nghiêng ±15º
• Trọng lượng    : 1,35 kg
• Tải thật          : 8 kg

 

Mã sản phẩm: YB-75LP, YB-75MP, YB-75ST Nhóm sản phẩm: Ranger Series Level

TRIPOD CARBON LEOFOTO LS-285CEX
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm QT = Tổng 10 Năm
LS-285CEX
Cao tối đa      : 1,468 mét
Thấp tối thiểu : 0,102 mét
Gấp gọn         : 0,467 mét
Chân 5 đoạn
Góc nghiêng ±15º
Trọng lượng    : 1,35 kg
Tải thật          : 8 kg


 tags : leofoto ls285cex | ls285cex,leofoto ls285cex, ls285cex, chân máy ảnh chuyên nghiệp, tripod carbon, carbon tripod