LS-284CVL

8,290,000 đ 8,900,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-284CVL
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
- Chiều cao tối đa: 1,545 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 14,5 cm
- Độ dài thu gọn: 50 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 1,4 kg

 

Mã sản phẩm: LS-284CVL Nhóm sản phẩm: Ranger Series S

Tripod Carbon Leofoto LS-284CVL
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
- Chiều cao tối đa: 1,545 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 14,5 cm
- Độ dài thu gọn: 50 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 1,4 kg