LS-284C + LH-30PCL

9,100,000 đ 9,380,000 đ

Tripod Ranger Series LS-284C + LH30PCL
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ trợ 10 Năm
      
Thông số kỹ thuật:
+Chiều cao tối đa: 1590mm
+Chiều cao tối đa (không cột): 1275mm
+Chiều cao tối thiểu: 148mm
+Chiều cao gấp gọn: 535mm
+Số chân: 4
+Tải thật: 1kg
+Trọng lượng: 1.5kg

Mã sản phẩm: LS-284C + LH-30PCL Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Ranger Series LS-284C + LH30PCL
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ trợ 10 Năm
Thông số kỹ thuật:
+Chiều cao tối đa: 1590mm
+Chiều cao tối đa (không cột): 1275mm
+Chiều cao tối thiểu: 148mm
+Chiều cao gấp gọn: 535mm
+Số chân: 4
+Tải thật: 1kg
+Trọng lượng: 1.5kg