LS-284C + LH-30PCL

9,100,000 đ 9,380,000 đ

CARBON TRIPOD LEOFOTO LS-284C + LH-30PCL

Bảo Hành 6 Năm - Hỗ trợ 10 Năm
Chân máy chụp ảnh chuyên nghiệp

      
Thông số kỹ thuật
• Chiều cao tối đa: 1590mm
• Chiều cao tối đa (không cột): 1275mm
• Chiều cao tối thiểu: 148mm
• Chiều cao gấp gọn: 535mm
• Số chân: 4
• Tải thật: 10kg
• Trọng lượng: 1.5kg

Mã sản phẩm: LS-284C + LH-30PCL Nhóm sản phẩm: Ranger Series

CARBON TRIPOD LEOFOTO LS-284C + LH-30PCL
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ trợ 10 Năm
Thông số kỹ thuật LS-284C :
• Chiều cao tối đa: 1590mm
• Chiều cao tối đa (không cột): 1275mm
• Chiều cao tối thiểu: 148mm
• Chiều cao gấp gọn: 535mm
• Số chân: 4
• Tải thật: 10kg
• Trọng lượng: 1.5kg

Thông số kỹ thuật LH30PCL


tap : leofoto ls284c lh30pcl