LS-283CM + LH-30

7,030,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-283CM + LH-30
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 69 cm
- Chiều Cao tối thiểu: 14 cm
- Độ dài thu gọn: 39 cm
- Thu gọn 3 khúc
- Tải thật: 15 kg
- Trọng lượng: 1,19 kg

Mã sản phẩm: LS-283CM + LH-30 Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Carbon Leofoto LS-283CM + LH-30
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 69 cm
- Chiều Cao tối thiểu: 14 cm
- Độ dài thu gọn: 39 cm
- Thu gọn 3 khúc
- Tải thật: 15 kg
- Trọng lượng: 1,19 kg