LS-254C + LH-30

6,400,000 đ 7,026,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-254C + LH-30

Leofoto VN Bảo Hành 6 năm

Hỗ trợ 10 năm

Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay

- Chiều cao tối đa: 1,575 mét

- Chiều Cao tối thiểu: 14 cm

- Độ dài thu gọn: 52 cm

- Thu gọn 4 khúc

- Tải thật: 8 kg

- Trọng lượng: 1,24 kg

Mã sản phẩm: LS-254C + LH-30 Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Carbon Leofoto LS-254C + LH-30

Leofoto VN Bảo Hành 6 năm

Hỗ trợ 10 năm

Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay

- Chiều cao tối đa: 1,575 mét

- Chiều Cao tối thiểu: 14 cm

- Độ dài thu gọn: 52 cm

- Thu gọn 4 khúc

- Tải thật: 8 kg

- Trọng lượng: 1,24 kg