LS-225C + LH-25

6,080,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-225C + LH-25
Bảo Hành 6 
Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 1,585 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 13 cm
- Độ dài thu gọn: 45 cm
- Thu gọn 5 khúc
- Tải thật: 4 kg
- Trọng lượng: 0,93 kg

Mã sản phẩm: LS-225C + LH-25 Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Carbon Leofoto LS-225C + LH-25
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 1,585 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 13 cm
- Độ dài thu gọn: 45 cm
- Thu gọn 5 khúc
- Tải thật: 4 kg
- Trọng lượng: 0,93 kg