LS-224C + LH-25

5,140,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-224C + LH-25
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 1,615 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 13 cm
- Độ dài thu gọn: 47 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 6 kg
- Trọng lượng: 0,91 kg

Mã sản phẩm: LS-224C + LH-25 Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Carbon Leofoto LS-224C + LH-25
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 1,615 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 13 cm
- Độ dài thu gọn: 47 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 6 kg
- Trọng lượng: 0,91 kg