LS-223CEX

3,501,000 đ

LS-223CEX - Ranger Series Level
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm Quốc Tế = Tổng 10 Năm
      

LS-223CEX
. Cao tối đa      : 0,317 mét
. Thấp tối thiểu : 0,073 mét
. Gấp gọn         : 0,22 mét
. Chân 3 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 0,61 kg
. Tải thật          : 5 kg

Mã sản phẩm: YB-75LP, YB-75MP, YB-75SR Nhóm sản phẩm: Ranger Series Level

LS-223CEX - Ranger Series Level
Bảo Hành 6 Năm VN - BH 4 Năm Quốc Tế = Tổng 10 Năm

LS-223CEX
. Cao tối đa      : 0,317 mét
. Thấp tối thiểu : 0,073 mét
. Gấp gọn         : 0,22 mét
. Chân 3 đoạn
. Góc nghiêng ±15º
. Trọng lượng    : 0,61 kg
. Tải thật          : 5 kg