LS-223C

3,000,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-223C
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm

      
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 0,31 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 4,5 cm
- Độ dài thu gọn: 20 cm
- Thu gọn 3 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 0,54 kg

Mã sản phẩm: LS-223C Nhóm sản phẩm: Ranger Series S

Tripod Carbon Leofoto LS-223C
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 0,31 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 4,5 cm
- Độ dài thu gọn: 20 cm
- Thu gọn 3 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 0,54 kg