LS-223C + EB-36

4,200,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LS-223C + EB-36
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 0,39 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 12 cm
- Độ dài thu gọn: 28 cm
- Thu gọn 3 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 0,81 kg

Mã sản phẩm: LS-223C + EB-36 Nhóm sản phẩm: Ranger Series

Tripod Carbon Leofoto LS-223C + EB-36
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 0,39 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 12 cm
- Độ dài thu gọn: 28 cm
- Thu gọn 3 khúc
- Tải thật: 10 kg
- Trọng lượng: 0,81 kg