LPN-Z7

1,100,000 đ 1,200,000 đ

L-Plate Nikon Z7 (LPN-Z7)
     
Width: 38mm
Height: 81mm
Length: 102mm
Material: aluminum
Weight:87g

Mã sản phẩm: LPN-Z7 Nhóm sản phẩm: L-Plates

L-Plate  Nikon Z7 - Anodizing
Thông số:
. Trọng Lượng 87g
. Anodizing Process - Bề mặt kim cương hóa
. Tương thích Acra - Swiss
. Width: 38mm

. Height: 81mm.
. Length: 102mm
. Material: aluminum
L-Plate Nikon Z7
LPN Z7
Anodizing Plate Nikon Z7
Nikon Z7 L-Plate
L Plate For Nikon Z7