LPC-5D MARK 4

1,190,000 đ

LPC-5D Mark 4
     
L-Plate Canon 5D Mark IV
. Trọng Lượng 115g
. Anodizing Process (Kim Cương)
. Tương thích Acra - Swiss

Mã sản phẩm: LPC-5D MARK 4 Nhóm sản phẩm: L-Plates

LPC-5D Mark 4
L-Plate Canon 5D Mark IV
. Trọng Lượng 115 g
. Anodizing Process - Bề mặt kim cương hóa
. Tương thích Acra - Swiss