LN-404C

14,800,000 đ 15,251,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LN-404C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
       

- Chiều cao tối đa : 1,8 m
- Chiều cao tối thiểu : 11,5 cm
- Độ dài thu gọn : 70 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Đường kính chén : 100mm
- Sức tải thật : 50 kg
- Trọng lượng : 3,4 kg

Mã sản phẩm: LN-404C Nhóm sản phẩm: Mountain Series

Tripod Carbon Leofoto LN-404C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
- Chiều cao tối đa : 1,8 m
- Chiều cao tối thiểu : 11,5 cm
- Độ dài thu gọn : 70 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Đường kính chén : 100mm
- Sức tải thật : 50 kg
- Trọng lượng : 3,4 kg

LN - 404C Modular carbon fiber tripod

LN-404C Specifications

100mm platform 3/8 inch mounting stud

Platform adjustment locking

3 angles ground set height :11.5cm

Platform Release safe

LN-404C