LN-404C

13,630,000 đ 15,251,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-404C
Bảo Hành 6 năm + 4 Năm QT = 10 Năm
       

• Chiều cao tối đa : 1,8 m
• Chiều cao tối thiểu : 11,5 cm
• Độ dài thu gọn : 70 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Đường kính chén : 100mm
• Sức tải thật : 50 kg
• Trọng lượng : 3,4 kg

Mã sản phẩm: LN-404C Nhóm sản phẩm: Mountain Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-404C
Bảo Hành 6 năm + 4 Năm QT = 10 Năm

Chiều cao tối đa : 1,8 m
Chiều cao tối thiểu : 11,5 cm
Độ dài thu gọn : 70 cm
Thu gọn 4 khúc
Đường kính chén : 100mm
Sức tải thật : 50 kg
Trọng lượng : 3,4 kg

LN - 404C Modular carbon fiber tripod

LN-404C Specifications

100mm platform 3/8 inch mounting stud

Platform adjustment locking

3 angles ground set height :11.5cm

Platform Release safe

LN-404C

 Tags: leofoto ln404c |Tripod Carbon Leofoto LN-404C|carbon tripod |tripod carbon| chân máy ảnh chuyên nghiệp