LN-364C

11,200,000 đ 11,600,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LN364C

Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm

- Chiều cao tối đa : 1,6 m

- Chiều cao tối thiểu : 10 cm

- Chiều cao thu gọn : 58 cm

- Thu gọn 4 khúc

- Đường kính chén : 75mm

- Sức tải thật : 35 kg

- Trọng lượng : 2,6 kg

Mã sản phẩm: LN-364C Nhóm sản phẩm: Mountain Series

Tripod Carbon Leofoto LN364C

Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm

- Chiều cao tối đa : 1,6 m

- Chiều cao tối thiểu : 10 cm

- Chiều cao thu gọn : 58 cm

- Thu gọn 4 khúc

- Sức tải thật : 35 kg

- Đường kính chén : 75mm

- Trọng lượng : 2,6 kg