LN-364C

11,200,000 đ 11,600,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN364C
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm
     

• Chiều cao tối đa : 1,6 m
• Chiều cao tối thiểu : 10 cm
• Chiều cao thu gọn : 58 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Đường kính chén : 75mm
• Sức tải thật : 35 kg
• Trọng lượng : 2,6 kg

Mã sản phẩm: LN-364C Nhóm sản phẩm: Mountain Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN364C
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm

Chiều cao tối đa : 1,6 m
Chiều cao tối thiểu : 10 cm
Chiều cao thu gọn : 58 cm
Thu gọn 4 khúc
Sức tải thật : 35 kg
Đường kính chén : 75mm
Trọng lượng : 2,6 kg

 Tags: leofoto lm364c | ln364c | Tripod Carbon Leofoto LN-364C |carbon tripod |tripod carbon| chân máy ảnh chuyên nghiệp