LN-324CT

7,900,000 đ 9,100,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LN-324CT
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm + 4 năm QT=10 năm

- Chiều cao tối đa : 1,66 m
- Độ dài thu gọn : 59,5 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Sức tải thật : 20 kg
- Trọng lượng : 2,1 kg
- Có thể tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-324CT Nhóm sản phẩm: Armour Series S

Tripod Carbon Leofoto LN-324CT
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
- Chiều cao tối đa : 1,66 m

- Độ dài thu gọn : 59,5 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Sức tải thật : 20 kg
- Trọng lượng : 2,1 kg
- Có thể tháo rời thành Monopod