LN-324CT

7,900,000 đ 9,100,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-324CT
Bảo Hành 6 năm + 4 năm QT=10 năm


• Chiều cao tối đa : 1,66 m
• Độ dài thu gọn : 59,5 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Sức tải thật : 20 kg
• Trọng lượng : 2,1 kg
• Có thể tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-324CT Nhóm sản phẩm: Armour Series S

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-324CT
Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Chiều cao tối đa : 1,66 m

Độ dài thu gọn : 59,5 cm
Thu gọn 4 khúc
Sức tải thật : 20 kg
Trọng lượng : 2,1 kg
Có thể tháo rời thành Monopod

 tags : leofoto ln324ct | ln324ct|carbon tripod |tripod carbon| chân máy ảnh chuyên nghiệp|