LN-324C

10,050,000 đ 10,500,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LN-324C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay


- Chiều cao tối đa : 1,5 m
- Độ dài thu gọn : 45 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Đường kính chén : 60mm
- Sức tải thật : 25 kg
- Trọng lượng : 2,25 kg

Mã sản phẩm: LN-324C Nhóm sản phẩm: Mountain Series

Tripod Carbon Leofoto LN-324C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay

- Chiều cao tối đa : 1,5 m
- Độ dài thu gọn : 45 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Đường kính chén : 60mm
- Sức tải thật : 25 kg
- Trọng lượng : 2,25 kg