LN-324C

10,250,000 đ 10,500,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-324C
Bảo Hành 6 năm + 4 Năm QT = 10 Năm

Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
     
• Chiều cao tối đa : 1,5 m
• Độ dài thu gọn : 45 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Đường kính chén : 60mm
• Sức tải thật : 25 kg
• Trọng lượng : 2,25 kg

Mã sản phẩm: LN-324C Nhóm sản phẩm: Mountain Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-324C
Bảo Hành 6 năm + 4 Năm QT = 10 Năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
Chiều cao tối đa : 1,5 m
Độ dài thu gọn : 45 cm
Thu gọn 4 khúc
Đường kính chén : 60mm
Sức tải thật : 25 kg
Trọng lượng : 2,25 kg

 

tags : leofoto ln324c | carbon tripod |tripod carbon| chân máy ảnh chuyên nghiệp