LN-284CT + NB-40

9,600,000 đ 10,080,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LN-284CT + NB-40
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
     
- Chiều cao tối đa : 1,55 m

- Độ dài thu gọn : 56,7 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Sức tải thật : 15 kg
- Trọng lượng : 1,8 kg
- Tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-284CT + NB-40 Nhóm sản phẩm: Armour Series

Tripod Carbon Leofoto LN-284CT + NB-40
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Thông Số:
. Chiều cao tối đa : 1,55 m
. Độ dài thu gọn : 56,7 cm
. Thu gọn 4 khúc
. Sức tải thật : 15 kg
. Trọng lượng : 1,8 kg
. Tháo rời thành Monopod