LN-284CT + NB-40

9,600,000 đ 10,080,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-284CT + NB-40
Bảo Hành 6 năm + 4 năm QT = 10 năm
     
• Chiều cao tối đa : 1,55 m
• Độ dài thu gọn : 56,7 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Sức tải thật : 15 kg
• Trọng lượng : 1,8 kg
• Tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-284CT + NB-40 Nhóm sản phẩm: Armour Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-284CT + NB-40
Bảo Hành 6 năm + 4 năm QT = 10 năm
Tripod Carbon LN-284CT
• Chiều cao tối đa : 1,55 m
• Độ dài thu gọn : 56,7 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Sức tải thật : 15 kg
• Trọng lượng : 1,8 kg
• Tháo rời thành Monopod
Ball Head NB-40
• Tải thật : 25kg
• Trọng lượng : 430g

 

 tags: leofoto ln284ct nb40 | ln284ct nb34,chân máy ảnh, chân máy ảnh chuyên nghiệp, carbon tripod