LN-284CT

7,400,000 đ 8,600,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-284CT
Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
     
• Chiều cao tối đa : 1,55 m
• Độ dài thu gọn : 56,7 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Sức tải thật : 15 kg
• Trọng lượng : 1,8 kg
• Có thể tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-284CT Nhóm sản phẩm: Armour Series S

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-284CT
Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Chiều cao tối đa : 1,55 m
Độ dài thu gọn : 56,7 cm
Thu gọn 4 khúc
Sức tải thật : 15 kg
Trọng lượng : 1,8 kg
Có thể tháo rời thành Monopod

 tags : leofoto ln284ct | ln284ct|carbon tripod |tripod carbon| chân máy ảnh chuyên nghiệp