LN-284CT

7,400,000 đ 8,600,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LN-284CT
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
     
- Chiều cao tối đa : 1,55 m
- Độ dài thu gọn : 56,7 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Sức tải thật : 15 kg
- Trọng lượng : 1,8 kg
- Có thể tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-284CT Nhóm sản phẩm: Armour Series S

Tripod Carbon Leofoto LN-284CT
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
- Chiều cao tối đa : 1,55 m
- Độ dài thu gọn : 56,7 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Sức tải thật : 15 kg
- Trọng lượng : 1,8 kg
- Có thể tháo rời thành Monopod