LN-254CT

6,300,000 đ 7,100,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-254CT
Bảo Hành 6 năm - Hỗ Trợ 10 năm
     
• Chiều cao tối đa : 1,5 m
• Độ dài thu gọn : 55,3 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Sức tải thật : 10 kg
• Trọng lượng : 1,5 kg
• Có thể tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-254CT Nhóm sản phẩm: Armour Series S

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-254CT
Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Chiều cao tối đa : 1,5 m
Độ dài thu gọn : 55,3 cm
Thu gọn 4 khúc
Sức tải thật : 10 kg
Trọng lượng : 1,5 kg
Có thể tháo rời thành Monopod

 tags : leofoto ln254ct | ln254ct|carbon tripod |tripod carbon| chân máy ảnh chuyên nghiệp