LN-254CT

6,300,000 đ 7,100,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LN-254CT
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ Trợ 10 năm
     
- Chiều cao tối đa : 1,5 m
- Độ dài thu gọn : 55,3 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Sức tải thật : 10 kg
- Trọng lượng : 1,5 kg
- Có thể tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-254CT Nhóm sản phẩm: Armour Series S

Tripod Carbon Leofoto LN-254CT
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
- Chiều cao tối đa : 1,5 m
- Độ dài thu gọn : 55,3 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Sức tải thật : 10 kg
- Trọng lượng : 1,5 kg
- Có thể tháo rời thành Monopod