LN-254CT + NB-34

8,200,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-254CT + NB-34
Bảo Hành 6 năm + 4 năm QT = 10 năm
      
• Chiều cao tối đa : 1,5 m
• Độ dài thu gọn : 55,3 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Sức tải thật : 10 kg
• Trọng lượng : 1,5 kg
• Tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-254CT + NB-34 Nhóm sản phẩm: Armour Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LN-254CT + NB-34
Bảo Hành 6 năm + 4 năm QT = 10 năm
 Tripod Carbon LN-254CT
• Chiều cao tối đa : 1,5 m
• Độ dài thu gọn : 55,3 cm
• Thu gọn 4 khúc
• Sức tải thật : 10 kg
• Trọng lượng : 1,5 kg
• Tháo rời thành Monopod
Ball Head NB-34
• Tải thật : 20kg
• Trọng lượng: 341g


Specifications LN-254CT + NB-34

LN-254CT + NB-34

LN-254CT + NB-34 Foder

25 degree, 55 Degree & 85 Degree

 

Center Colum LN-254CT

Hạ Thấp 15cm

 Detachable monopod

 tags: leofoto ln254ct nb34, chân máy ảnh chuyên nghiệp,tripod carbon