LN-254CT + NB-34

8,200,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LN-254CT + NB-34
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
      
. Chiều cao tối đa : 1,5 m

. Độ dài thu gọn : 55,3 cm
. Thu gọn 4 khúc
. Sức tải thật : 10 kg
. Trọng lượng : 1,5 kg
. Tháo rời thành Monopod

Mã sản phẩm: LN-254CT + NB-34 Nhóm sản phẩm: Armour Series

Tripod Carbon Leofoto LN-254CT + NB-34
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
 Thông Số:
. Chiều cao tối đa : 1,5 m

. Độ dài thu gọn : 55,3 cm
. Thu gọn 4 khúc
. Sức tải thật : 10 kg
. Trọng lượng : 1,5 kg
. Tháo rời thành Monopod
Specifications LN-254CT + NB-34

LN-254CT + NB-34

LN-254CT + NB-34 Foder

25 degree, 55 Degree & 85 Degree

 

Center Colum LN-254CT

Hạ Thấp 15cm

 Detachable monopod