LM-365C

13,500,000 đ 14,100,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LM-365C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
     
- Chiều cao tối đa: 1,54 m
- Chiều Cao tối thiểu: 8 cm
- Độ dài thu gọn: 49 cm
- Thu gọn 5 khúc
- Tải thật: 25 kg
- Trọng lượng: 1,97 kg

Mã sản phẩm: LM-365C Nhóm sản phẩm: Summit Series

Tripod Carbon Leofoto LM-365C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay     
- Chiều cao tối đa: 1,54 m
- Chiều Cao tối thiểu: 8 cm
- Độ dài thu gọn: 49 cm
- Thu gọn 5 khúc
- Tải thật: 25 kg
- Trọng lượng: 1,97 kg