LM-365C

13,500,000 đ 14,100,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LM-365C
Bảo Hành 6 năm + 4 năm quốc tế
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
     
• Chiều cao tối đa: 1,54 m
• Chiều Cao tối thiểu: 8 cm
• Độ dài thu gọn: 49 cm
• Thu gọn 5 khúc
• Tải thật: 25 kg
• Trọng lượng: 1,97 kg

Mã sản phẩm: LM-365C Nhóm sản phẩm: Summit Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LM-365C
Bảo Hành 6 năm + 4 Năm QT = 10 Năm
Gấp gọn Vali hành lý máy bay     
Chiều cao tối đa: 1,54 m
Chiều Cao tối thiểu: 8 cm
Độ dài thu gọn: 49 cm
Thu gọn 5 khúc
Tải thật: 25 kg
Trọng lượng: 1,97 kg

 tags : leofoto lm365c |LM-365C |Tripod carbon |carbon tripod |chân máy ảnh chuyên nghiệp