LM-364C

13,200,000 đ 13,606,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LM-364C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm

     
- Chiều cao tối đa: 1,45 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 9 cm
- Độ dài thu gọn: 53 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 30 kg
- Trọng lượng: 1,92 kg

Mã sản phẩm: LM-364C Nhóm sản phẩm: Summit Series

Tripod Carbon Leofoto LM-364C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
- Chiều cao tối đa: 1,45 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 9 cm
- Độ dài thu gọn: 53 cm
- Thu gọn 4 khúc
- Tải thật: 30 kg
- Trọng lượng: 1,92 kg