LM-363C

12,100,000 đ 12,431,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LM363C

Leofoto VN Bảo Hành 2 năm

Hỗ trợ 10 năm

- Chiều cao tối đa : 1,35 m

- Chiều cao tối thiểu : 9,5 cm

- Độ dài thu gọn : 59,5 cm

- Thu gọn 3 khúc

- Sức tải thật : 35 kg

- Trọng lượng : 1,85 kg

Mã sản phẩm: LM-363C Nhóm sản phẩm: Summit Series

Tripod Carbon Leofoto LM363C

Leofoto VN Bảo Hành 2 năm

Hỗ trợ 10 năm

- Chiều cao tối đa : 1,35 m

- Chiều cao tối thiểu : 9,5 cm

- Độ dài thu gọn : 59,5 cm

- Thu gọn 3 khúc

- Sức tải thật : 35 kg

- Trọng lượng : 1,85 kg