LM-363C

12,100,000 đ 12,431,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LM-363C
Bảo Hành 6 năm + 4 Năm quốc tế
     
• Chiều cao tối đa : 1,35 m
• Chiều cao tối thiểu : 9,5 cm
• Độ dài thu gọn : 59,5 cm
• Thu gọn 3 khúc
• Sức tải thật : 35 kg
• Trọng lượng : 1,85 kg

Mã sản phẩm: LM-363C Nhóm sản phẩm: Summit Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LM-363C
Bảo hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm
Chiều cao tối đa : 1,35 m
Chiều cao tối thiểu : 9,5 cm
Độ dài thu gọn : 59,5 cm
Thu gọn 3 khúc
Sức tải thật : 35 kg
Trọng lượng : 1,85 kg

 tags : leofoto lm363c| LM-363C |Tripod carbon|carbon tripod |chân máy ảnh chuyên nghiệp |tripod