LM-362C

8,200,000 đ 8,812,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LM-362C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
     
- Chiều cao tối đa: 0,37 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 7 cm
- Chiều Cao thu gọn: 27 cm
- Thu gọn 2 khúc
- Tải thật: 45 kg
- Trọng lượng: 1,29 kg

Mã sản phẩm: LM-362C Nhóm sản phẩm: Summit Series

Tripod Carbon Leofoto LM-362C
Leofoto VN Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
- Chiều cao tối đa: 0,37 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 7 cm
- Chiều Cao thu gọn: 27 cm
- Thu gọn 2 khúc
- Tải thật: 45 kg
- Trọng lượng: 1,29 kg