LM-362C

8,200,000 đ 8,812,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LM-362C
Bảo Hành 6 năm + 4 Năm QT = 10 Năm
Gấp gọn Vali  hành lý máy bay
     
• Chiều cao tối đa: 0,37 mét
• Chiều Cao tối thiểu: 7 cm
• Chiều Cao thu gọn: 27 cm
•  Thu gọn 2 khúc
• Tải thật: 45 kg
• Trọng lượng: 1,29 kg

Mã sản phẩm: LM-362C Nhóm sản phẩm: Summit Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LM-362C
Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
Gấp gọn vào Vali đem theo hành lý máy bay
Chiều cao tối đa: 0,37 mét
Chiều Cao tối thiểu: 7 cm
Chiều Cao thu gọn: 27 cm
Thu gọn 2 khúc
Tải thật: 45 kg
Trọng lượng: 1,29 kg

 

 tags : leofoto lm362c| LM-362C |tripod carbon| carbon tripod| chân máy ảnh chuyên nghiệp