LM-323C

9,980,000 đ 11,256,000 đ

TRIPOD CARBON LEOFOTO LM-323C
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm
    
• Chiều cao tối đa: 1,4 mét
• Chiều Cao tối thiểu: 10 cm
• Độ dài thu gọn: 61 cm
• Thu gọn 3 khúc
• Tải thật: 25 kg
• Trọng lượng: 1,58 kg

Mã sản phẩm: LM-323C Nhóm sản phẩm: Summit Series

TRIPOD CARBON LEOFOTO LM-323C
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm
Chiều cao tối đa: 1,4 mét
Chiều Cao tối thiểu: 10 cm
Độ dài thu gọn: 61 cm
Thu gọn 3 khúc
Tải thật: 25 kg
Trọng lượng: 1,58 kg

 tags : leofoto lm323c|LM-323C |tripod carbon |carbon tripod |chân máy ảnh chuyên nghiệp|