LM-323C

9,980,000 đ 11,256,000 đ

Tripod Carbon Leofoto LM-323C

Bảo Hành 6 năm - Hỗ trợ 10 năm
    
- Chiều cao tối đa: 1,4 mét
- Chiều Cao tối thiểu: 10 cm
- Độ dài thu gọn: 61 cm
- Thu gọn 3 khúc
- Tải thật: 25 kg
- Trọng lượng: 1,58 kg

Mã sản phẩm: LM-323C Nhóm sản phẩm: Summit Series

Tripod Carbon Leofoto LM-323C

Leofoto VN Bảo Hành 2 năm

Hỗ trợ 10 năm

- Chiều cao tối đa: 1,4 mét

- Chiều Cao tối thiểu: 10 cm

- Độ dài thu gọn: 61 cm

- Thu gọn 3 khúc

- Tải thật: 25 kg

- Trọng lượng: 1,58 kg