LH-40GR

8,200,000 đ

Leofoto LH-40GR - Geared Head
Bảo Hành 6 năm - Hỗ Trợ 10 Năm

     
Hỗ trợ Chụp các thể loại ảnh như
. Chụp Kiến trúc
. Chụp Nội Thất
. Chụp Sản Phẩm
. Chụp Côn trùng
Hỗ trợ các công việc cần chỉnh khung ảnh chính xác từng 0,001mm
+ Trọng lượng : 0,716 kg
+ Đường kính bóng 44mm
+ Tải thật : 20kg

Mã sản phẩm: LH-40GR Nhóm sản phẩm: Geared Heads

Leofoto LH-40GR - Geared Head
Bảo Hành 6 năm - Hỗ Trợ 10 Năm

Hỗ trợ Chụp các thể loại ảnh như
. Chụp Kiến trúc
. Chụp Nội Thất
. Chụp Sản Phẩm
. Chụp Côn trùng
Hỗ trợ các công việc cần chỉnh khung ảnh chính xác từng 0,001mm

. Trọng lượng : 0,716 kg
. Đường kính bóng 44mm
. Tải thật : 20kg