IPC-300 IPC-500

1,010,000 đ

Ipad Clamp Leofoto IPC-300 IPC-500
Bảo Hành 1 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
 IPC-500                                              . IPC-300
.Trọng lượng : 182 g                      . Trọng lượng : 146 g
.Tải thật : 2 kg                                  .Tải thật : 2 kg
. IPC-500: 1.150.000 đ                    . IPC-300: 1.010.000 đ
Chọn IPC Khi Mua Hàng

Mã sản phẩm: IPC-300 IPC-500 Nhóm sản phẩm: Table tripod&phone

Ipad Clamp Leofoto IPC-300 IPC-500
Bảo Hành 1 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
 IPC-500                                               IPC-300
. Trọng lượng  : 182 g                      .Trọng lượng : 146 g
. Tải thật : 2 kg                                  .Tải thật : 2 kg