Geared Head G4

11,280,000 đ 12,478,000 đ

Leofoto G4 - Geared Head Leofoto G4
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT = 10 Năm

     
. Tải thật 20kg
. Trọng Lượng : 0,69 kg
. Tương thích với hệ Arca-Swiss
.
Điều Khiển 3 Hướng Riêng Cực Chính xác từng 0,001mm

 

Mã sản phẩm: G4 Nhóm sản phẩm: Geared Heads

Leofoto G4 - Geared Head Leofoto G4
BH Chính Hãng 6 Năm + 4 năm QT = 10 Năm
Leofoto G4 Điều Khiển 3 Hướng Riêng Cực Chính xác
. Hỗ Trợ Kiến Trúc, Sản phẩm, Côn trùng, Macro & Close-Up
- Tải thật 20kg
- Trọng Lượng : 0,69 kg
- Tương thích với hệ Arca-Swisstaps: Geared Head Leofoto G4, Leofoto G4 Geared Head G4, G4