DH-55D Index

1,850,000 đ 2,162,000 đ

DH-55D Indexing Rotator
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
. Đường kính : 55mm
. Chiều cao : 75mm
. Tải thật 15kg
. Trọng lượng : 0.41 kg

Mã sản phẩm: DH-55D Index Nhóm sản phẩm: Indexing Rotation

DH-55D Indexing Rotator
Bảo Hành 6 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
. Đường kính : 55mm
. Chiều cao : 75mm
. Tải thật 15kg
. Trọng lượng : 0.41 kg
Hỗ trợ Panorama, thước chia bước 5 độ: 5, 10, 15, 20, 5, 30, 35, 40, 50, 60.......90 độ