DC-22

550,000 đ 585,000 đ

Leofoto Mini Clamp DC-22
    

Mã sản phẩm: DC-22 Nhóm sản phẩm: Mini Clamps

Mini Clamp DC-22
Thông số
. Hệ Acra-Swiss
. Length: 66mm
. Width:22mm
. Height:12mm
. Mounting hole: 1/4" / 3/8"
. Weight:22g
Clamp DC-22
Leofoto DC-22
Clamp is small
#clamp dc-22 #dc-22 #leofoto dc-22