BV-10 BV-10M

4,800,000 đ 5,380,000 đ

Leofoto Video Head BV-10 BV-10M
Bảo Hành 6 năm - Hỗ Trợ 10 Năm

     
. Tải Thật: 5kg
. Trọng Lượng 0.7kg
. Đường kính cơ sở: 60mm
. BV-10: Arca Swiss style Q-R plate and clamp
. BV-10M: Manfrotto style Q-R plate and clamp
                                                         Chọn Loại Đặt Hàng

Mã sản phẩm: BV-10 BV-10M Nhóm sản phẩm: Videos Heads

Leofoto Video Head BV-10 BV-10M
Bảo Hành 6 năm - Hỗ Trợ 10 Năm
. Tải Thật: 5kg
. Cân bằng tải 4kg
. Trọng Lượng 0.7kg
. Đường kính cơ sở: 60mm
. Cao: 98mm
. Panning base 360 degrees
. Độ nghiêng: 90 degrees/
±75 degrees
. BV-10: Arca Swiss style Q-R plate and clamp
. BV-10M: Manfrotto style Q-R plate and clamp
Product details BV-10 BV10M
 Arca Swiss style & Manfrotto style
Precision engineered for better performance and durability
Fluid head – Tilt lock design
3600 Panning
UNC ¼ inch mounting holes on the side of head are perfect for magic arm or smartphone
Ergonomic design & UNC 3/8 inch mounting stud
Packaging and accessories  BV-10 BV-10M