LH-36R

3,990,000 đ 4,200,000 đ

Ball Head LH-36R
Bảo Hành 6 Năm + 4 Năm QT= 10 năm
      Leofoto Bao hanh 6 nam
. Hỗ trợ kỹ thuật Panorama
. Tải thật: 18kg

Mã sản phẩm: Ball Head LH-36R Nhóm sản phẩm: LH Ball Heads

Ball Head LH-36R
Hỗ Trợ Kỹ Thuât Panorama

. Thích hợp hệ Acra Swiss
. Đường kính ball: 36mm
. Đường kính cơ sở 52mm
. Trọng lượng: 410 gram
. Tải thật: 18 kg
Ball Head Leofoto LH-36R
Dual Drop-Notches and low height profile ballhead
Panorama LH-36R
Clamp Leofoto
36mm Large Cavity Ball
Main Lock Knob
0.01 mm Fault Tolerancce Large Cavity Ball
so sánh LH-40R với LH-36R
Sử dụng LS-284C + LH-36R
Phụ kiện Ball Head Leofoto LH-36R