AM-1L AM-2L

Liên hệ

Leofoto AM-L1 AM-L2
     
                                                        Chọn Loại Đặt Hàng

Mã sản phẩm: AM-1L AM-2L Nhóm sản phẩm: Tripod Accessories

Leofoto AM-L1 AM-L2
Thông Số
AM-2T

. Chiều dài 119mm
. Chiều rộng 41mm
. Chiều Cao 25mm
. Trọng Lượng 98g
. Tải thật 2 kg
AM-1L

. Chiều dài 190mm
. Chiều rộng 37mm
. Chiều Cao 20mm
. Trọng Lượng 98g
. Tải thật 1.5 kg
AM-2L
. Chiều dài 215mm
. Chiều rộng 41mm
. Chiều Cao 25mm
. Trọng Lượng 162g
. Tải thật 2kg
AM Series Versa Arm
Anti-Slip Stainless steel Ball & UNC 1/4 inch stainless Steel Screw
Photo, Video, Light. All At The Same Time
Operating Instruction
Attach The Versqa Am To Other Gear By Using The Included Allen Wrench
Operating Instruction