AM-1 AM-2

Liên hệ

Leofoto Tripod Accessories AM-1 AM-2
Bảo Hành 1 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
      
  AM-1                                             AM-2
-Chiều dài : 11,2 cm                 -Chiều dài : 12,7 cm
-Chiều rộng : 3,7 cm                 -Chiều rộng : 4,1 cm
-Chiều cao : 20 cm                    -Chiều cao : 25 cm
-Trọng lượng : 53 g                   -Trọng lượng : 86 g
-Sức tải thật : 1,5 kg                 -Sức tải thật : 2 kg
                                                Chọn Loại Đặt Hàng

Mã sản phẩm: AM-1 AM-2 Nhóm sản phẩm: Tripod Accessories

Leofoto Tripod Accessories AM-1 AM-2
Bảo Hành 1 Năm - Hỗ Trợ 10 Năm
  AM-1                                             AM-2
-Chiều dài : 11,2 cm                 -Chiều dài : 12,7 cm
-Chiều rộng : 3,7 cm                 -Chiều rộng : 4,1 cm
-Chiều cao : 20 cm                    -Chiều cao : 25 cm
-Trọng lượng : 53 g                   -Trọng lượng : 86 g
-Sức tải thật : 1,5 kg                 -Sức tải thật : 2 kg